Skip to content
Search
All products

How to Register

ขั้นตอนสมัครสมาชิก

1.      คลิก ลิงก์ สมัครสมาชิก หรือ คลิกที่ รูปไอคอนคน

2. คลิก ปุ่มสมัครสมาชิก

3. เลือก ประเภทสมาชิก 

    3.1 บุคคลทั่วไป (สามารถสั่งซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะแลปทันตกรรมเท่านั้น)

    3.2 ทันตแพทย์

    3.3 นักศึกษาทันตแพทย์ (กรณียังไม่มีเลขใบประกอบวิชาชีพ)

4. กรอกข้อมูลตามฟอร์มสมัครสมาชิก

5. กดยอมรับ และ คลิกปุ่ม ยืนยันสมัครสมาชิก

6. ยืนยันการสมัครสมาชิกเรียบร้อย